english    Español    deutsch    français    italiano    português    Türkçe    русский    中国    日本の    한국어   


WTF?

2014 - een donkere macht grijpt ons spelers aan.We worden getemd en als slachtvee aan de lijn gehouden.Een reusachtig leger van ons verzameld zich als verlamd rond een gouden kalf.Velen zijn verworden tot toonbeelden van willoze opwindingsreactie.Maar ons wordt de controle nog niet volledig ontnomen.Felllice komt - om JOUW de ogen te openen. Een paar kringen, drie regels en JIJzelf - meer is niet nodig!


sound-designs by
Youtube-Channel Google+ Twitter Flickr Spreadshirt Facebook Vine


FELLLICE