english    Español    deutsch    français    italiano    nederlands    português    русский    中国    日本の    한국어   


WTF?

2014-karanlık bir güç biz oyunculara ulaşıyor.Gittikçe evcilleşiyoruz ve kasaplık bir sığır gibi tasma altında tutuluyoruz.Büyük bir kısmımız altın bir buzağının etrafında adeta felçliymiş gibi toplanmış.Bazılarımız bilinçsizce uyaran tepki modellerine dejenere olmuş!Fakat kontrol henüz tamamen elimizden alınmamış.Fellice SENİN gözlerini açmak için harekete geçiyor.
Birkaç daire , üç kural ve KENDİNDEN başka hiçbirşeye ihtiyacın yok!


sound-designs by
Youtube-Channel Google+ Twitter Flickr Spreadshirt Facebook Vine


FELLLICE